PROFIL DOKTORA
Alena Kumbara, dr med. obiteljska /porodična medicina
  • (5)

Kvalificirani doktor porodične medicine sa radnim iskustvom od 5 godina (akutna i hronična oboljenja kod djece i odraslih, tumačenje laboratorijskih nalaza i EKG-a, savjetovanje, preventivna medicina)
Na specijalizaciji iz Patologije 3. godina (PHD nalazi, citološki nalazi, sveobuhvatni pregled bolesti, novotvorevine i karcinomi, genetski poremećaji, bolesti imunog sistema, virusna oboljenja i oboljenja nepoznatog uzroka).
Savjetovanje onkoloških pacijenata (radno iskustvo godinu dana).
Član BIMA-e